Маршрут на линия 44

Маршрут на линия 44

Project Details

  • Category: All
  • Date post: September 16, 2016

Маршрут на автобусна линия № 44

Спирка №1012 – обръщалото на з-д ”Устрем”, спирка №435 – ул. “Н.Абаджиев” 1, спирка №418 „Профи линк”, спирка №331 – ф-ма „Мотобойс”, ляв завой по ул. ”Недялка Шилева”, спирка №332 – Печатницата (изток), десен завой по ул. ”Съединение”, спирка №109 – жк.Тракия бл. 150, ляв завой по ул. „Бранислав Велешки”, спирка №391- магазин „Кауфланд”, по ул. „Княз Борис”, десен завой по ул. „Г. Данчов”, спирка №392 – жк. “Тракия” – бл. 45, десен завой по ул. „Княз Борис”, ляв завой по бул. „Освобождение”, спирка №360 – жк. “Тракия” – бл. 15, спирка №216 – жк. Тракия – бл. 1, ляв завой по бул. „Санкт Петербург”, спирка №217 – хипермаркет ”Метро”, спирка № 218 – бившe АОНСУ, спирка №219 – „Чайка фарма”, десен завой по бул. „Източен”, ляв завой по бул. ”Христо Ботев”, спирка №334 – бул. „Христо Ботев” №115, спирка №335 – Военна болница, десен завой по бул.„Цар Борис III Обединител”, спирка №44 –„Байкал”, спирка№45 – срещу хотел „Тримонциум”, спирка №46 – Тунела-юг (изток), спирка №47 – Тунела-север (изток), ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка №141 – пл. „Съединение”, спирка №142 – сладкарница „Неделя”, десен завой по бул. „В.Априлов”, спирка №383 – р-т „Стадиона”, спирка №401 – бул. „В.Априлов” 124, ляв завой по бул. „България”, спирка №92 – срещу магазин „Практикер”, спирка №93 – срещу Захарен комбинат, спирка №94 – Окръжна болница, спирка №416 – срещу Английската гимназия, десен завой на ПУ нова сграда – спирка №1003 – последна

ПУ Нова сграда спирка №1003 – обръщало, ляв завой по бул. „България”, спирка №426 – хипермаркет „Алати”, спирка №95 – Английска гимназия, спирка №415 – стадион „Марица”, спирка №96 – Захарен комбинат, спирка №97 – магазин „Практикер”, десен завой по бул. „В. Априлов”, спирка №402 – пешеходна пътека, ляв завой по бул „Шести септември”, спирка №116 – II ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго”, спирка №118 – срещу пл. „Съединение”, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител”, спирка №10 – „Тунела-север” (запад), спирка №11 –„Тунела-юг” (запад), спирка №12 – хотел „Тримонциум”, спирка №13 – ПУ стара сграда, ляв завой по бул. ”Христо Ботев”, спирка №338 – срещу Военна болница, десен завой по бул. ”Източен”, ляв завой по бул. „Санкт Петербург”, спирка №233 – ВСИ, спирка №234 – стадион „Локомотив”, спирка №235 – парк „Лаута”, десен завой по бул. „Освобождение”, спирка №236 – жк.Тракия бл. 21”, спирка №364 – кв. Тракия – бл. 28, десен завой по ул. „Княз Борис I”, спирка №393 – жк. Тракия – бл.42, ляв завой по ул. „Г.Данчов”, спирка №394 – срещу Поща жк. „Тракия”, ляв завой по ул. „Княз Борис I”, продължава по ул. „Бранислав Велешки”, десен завой на ул. „Съединение”, спирка №79– жк. „Тракия” бл. 146, ляв завой по ул. ”Нед.Шилева”, спирка №339 – жк. Тракия бл. 183, спирка №340 – Печатницата (запад), десен завой по ул. „Никола Абаджиев”, спирка№341 – срещу ф-ма „Мотобойс”, спирка №419 – срещу “Профилинк”, спирка №1012 – обръщалото на завод”Устрем”;

І-ва кола ІІ-ра кола ІІІ-та кола
з-д „Устрем“ П.Хилендарски з-д „Устрем“ П.Хилендарски з-д „Устрем“ П.Хилендарски
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
‘Ц.Симеон“ 5.30 6.16 6.18 5.54 6.40 6.42
7.04 7.06 7.52 7.54 7.18 8.04 8.06 7.28 7.30 8.16 8.18
8.40 8.42 9.28 9.30 8.52 8.54 9.40 9.42 9.04 9.06 9.52 9.54
10.16 10.18 11.04 11.06 10.28 10.30 11.16 11.18 10.40 10.42 11.28 11.30
11.52 11.54 12.40 12.42 12.04 12.06 12.52 12.54 12.16 12.18 13.04 13.06
13.28 13.40 14.26 14.28 13.40 13.52 14.38 14.40 13.52 14.04 14.50 14.52
13.14 15.16 16.02 16.04 15.26 15.28 16.14 16.16 15.38 15.40 16.26 16.28
16.50 16.52 17.38 17.40 17.02 17.04 17.50 17.52 17.14 17.16 18.02 18.04
18.26 18.28 19.14 19.16* 18.38 18.50 18.52 19.38 19.40*
20.02 20.26 20.28 21.14 21.16*
22.10
18 14 20
ІV-та кола V-та кола
з-д „Устрем“ П.Хилендарски з-д „Устрем“ П.Хилендарски
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
6.06 6.52 6.54 6.18 7.04 7.06
7.40 7.42 8.28 8.30 7.52 7.54 8.40 8.42
9.16 9.18 10.04 10.06 9.28 9.30 10.16 10.18
10.52 10.54 11.40 11.42 11.04 11.06 11.52 11.54
12.28 12.30 13.16 13.18 12.00 12.42 13.28 13.30
14.04 14.16 15.02 15.04 14.16 14.28 15.14 15.16
15.50 15.52 16.38 16.40 16.02 16.04 16.50 16.52
17.26 17.28 18.14 18.16* 17.38 17.40 18.26 18.28*
19.02 19.14 19.16 20.02 20.04*
20.52
16 18
VI-та VII-ма
з-д „Устрем“ П.Хилендарски з-д „Устрем“ П.Хилендарски
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
6.42 7.28 7.30 6.54 7.40 7.42
8.16 8.18 9.04 9.06 8.28 8.30 9.16 9.18
9.52 9.54 10.40 10.42 10.04 10.06 10.52 10.54
11.28 11.30 12.16 12.18 11.40 11.42 12.28 12.30
13.04 13.06 13.52 13.54 13.16 13.18 14.04 14.06
14.40 14.52 15.38 15.40 14.52 15.04 15.50 15.52
16.26 16.28 17.14 17.16 16.38 16.40 17.26 17.28
18.02 18.04 18.50 18.52* 18.14
19.38 19.40 20.26 20.28*
21.14 21.16 22.02 22.04*
22.35
20 14

Забележка: Болтваните часове със звезда и са в посока ПУ –бул.”Цар Симеон”

Маршрут на автобусна линия № 44 – ПРАЗНИК

Колелото на бул. „Цар Симеон” последна спирка №1032, десен завой по ул. „Съединение”, спирка №109 – жк. Тракия бл. 150, ляв завой по ул. „Б. Велешки” спирка №391- магазин „Кауфланд”, по ул. „Княз Борис”, десен завой по ул: „Г. Данчов” спирка №392 – кв. Тракия – бл. 45, десен завой по по ул. „Княз Борис”, ляв завой по бул. „Освобождение” спирка №360 – жк. Тракия – бл.15, спирка №216 – жк. Тракия – бл. 1, ляв завой по бул. „Санкт Петербург”, спирка №217 – хипермаркет ”Метро”, спирка № 218 – бивше АОНСУ, спирка №219 – „Чайка фарма”, десен завой по бул. „Източен”, ляв завой по бул. ”Христо Ботев” спирка №334 – бул. „Христо Ботев” №115, спирка №335 – Военна болница, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител”, спирка №44 – „Байкал”, спирка №45 – срещу хотел „Тримонциум”, спирка №46 – Тунела-юг (изток), спиркка №47 – Тунела – север (изток), ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка №141 – пл. „Съединение”, спирка №142 – сладкарница „Неделя”, десен завой по бул. „В. Априлов”, спирка №383 – р-т „Стадиона”, спирка №401 – бул. „В. Априлов” 124, ляв завой по бул. „България”, спирка №92 – срещу магазин „Практикер”, спирка №93 – срещу Захарен комбинат, спирка №94 – Окръжна болница, спирка №416 – срещу Английска гимназия, спирка №1033 – „Техномаркет“ – последна на бул. България

Спирка №1033 – „Техномаркет“ – последна на бул. „България”, ляв завой по бул. „България”, спирка №426 – хипермаркет „Алати”, спирка №95 – Английска гимназия, /спирка №415 – стадион „Марица”, спирка №96 – Захарен комбинат, спирка №97 – магазин „Практикер”, десен завой по бул. „В. Априлов”, спирка №402 – пешеходната пътеката, ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка №116 – II ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго”, спирка №118 – срещу пл. „Съединение”, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител”, спирка №10 – „Тунела-север” (запад), спирка №11 – „Тунела-юг” (запад), спирка №12 – хотел „Тримонциум”, спирка №13 – ПУ стара сграда, ляв завой по бул. ”Христо Ботев”, спирка №338 – срещу Военна болница, десен завой по бул. ”Източен”, ляв завой по бул. „Санкт Петербург”, спирка №233 – ВСИ, спирка №234 – стадион „Локомотив”, спирка №235 – парк „Лаута”, десен завой по бул. „Освобождение”, спирка №236 – жк. Тракия бл. 21, спирка №364 – кв. Тракия – бл.28, десен завой по ул. „Княз Борис I”, спирка №393 – жк. Тракия – бл.42, ляв завой по ул. „Г. Данчов”, спирка №394 –срещу Поща жк. „Тракия”, ляв завой по ул. „Княз Борис I”, продължава по ул. „Б.Велешки”, десен завой на ул. „Съединение”, спирка №79 – жк. Тракия бл.146, ляв завой по ул. ”Недялка Шилева”, спирка №339 – жк. Тракия бл.183, колелото на бул. „Цар Симеон”, спирка №1032 – последна

Разписание на автобусна линия № 44 – ПРАЗНИК

І-ва кола ІІ-ра кола ІІІ-та кола
„Цар Симеон“ Техномаркет „Цар Симеон“ Техномаркет „Цар Симеон“ Техномаркет
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр.
5.28 5.58 6.00 5.58 6.28 6.30 6.28 6.58 7.00
6.43 6.45 7.28 7.30 7.13 7.15 7.58 8.00 7.43 7.45 8.28 8.30
8.13 8.15 8.58 9.00 8.43 8.45 9.28 9.30 9.13 9.15 9.58 10.00
9.43 9.45 10.28 10.30 10.13 10.15 10.58 11.00 10.43 10.45 11.28 11.30
11.13 11.15 11.58 12.00 11.43 11.45 12.28 12.30 12.13 12.15 12.58 13.00
12.43 12.45 13.28 13.30 13.13 13.15 13.58 14.00 13.43 13.45 14.28 14.30
14.13 14.15 14.58 15.00 14.43 14.45 15.28 15.30 15.13 15.15 15.58 16.00
15.43 15.45 16.28 16.30 16.13 16.15 16.58 17.00 16.43 16.45 17.28 17.30
17.13 17.15 17.58 18.00 17.43     18.13 18.15 18.58 19.00
18.43 18.45 19.28 19.30         19.43 19.45 20.35 20.37
20.13 20.15 21.10 21.12         21.37
22.10                    
22 16 20